Emziren Annelerde Müzik Girişimlerinin Anne Sütü Miktarı Üzerine Etkisi:

Emziren Annelerde Müzik Girişimlerinin Anne Sütü Miktarı Üzerine Etkisi:

Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi ve Meta-Analizi

Mustafa Volkan DÜZGÜN1, Zeynep ÖZER2

1-Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,

2-Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği

Metnin tamamı için:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14589
Yayın Tarihi: 10/10/2020

 

Araştırmalar sütü artırmada müziğin etkili bir araç olabileceğini gösteriyor

Anne sütü, beslenme ve biyoaktif bileşenlere göre farklılık gösteren kişiye özgü biyolojik sıvı olarak tanımlanmaktadır
(Mosca & Gianni, 2017; Sharp et al., 2014). Anne ve çocuk için kısa ve uzun vade de birçok yararı bulunan anne sütü (Mohd Shukri et al., 2019), bebek beslenmesinde en iyi kaynak ve altın standart olarak kabul edilmektedir (Lessen & Kavanagh, 2015; Victora et al., 2016). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından doğum sonrasında bebeğin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmesi, 24 aya kadar da ek gıdalarla birlikte anne sütüne devam edilmesi önerilmekte olup, böylelikle beş yaş altı ölümlerin azaltılabileceği bildirilmektedir. DSÖ ve UNICEF gibi Amerikan Pediatri Akademisi de doğumu izleyen ilk altı ay boyunca bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesini önermektedir(WHO, 2017).

Müzik girişimleri ruh sağlığı, özel eğitim, rehabilitasyon, ağrı yönetimi, stres, yorgunluk ve sosyal gelişim gibi çeşitli alanlarda kullanılmakla beraber (Keith, Weaver, & Vogel, 2012; Kittithanesuan, Chiarakul, Kaewkungwal, &Poovorawan, 2017; Yangöz & Özer, 2019), anne sütünü artırmada kullanılan non-farmakolojik yaklaşımlar arasında önemli bir yer almaktadır. Müzik oksitosin ve endorfin salınımını uyararak anne süt üretiminin artırılmasında olumlu etkileri bulunmaktadır. (Ak, Lakshmanagowda, G C M, &Goturu, 2015; Nilsson, 2009). Endorfin salgısının artması süt yapım hormonlarını açığa çıkararak anne sütü üretimine etki etmektedir  (Ak et al., 2015; Keith et al., 2012; MohdShukri et al., 2018).Müzik girişimleri oksitosin seviyesini artırarak annelerin streslerinin azalmasına yardımcı olmakta ve süt üretimini artırmaktadır (Ak et al., 2015; Keith et al., 2012; Mohd Shukri et al., 2018).

Hemşire ve ebeler anne sütü üretimini iyileştirmek için yapılan girişimlerde önemli bir yere sahiptir. Kanıta dayalı bakımın geliştiği hemşirelik ve ebelik uygulamalarında müzik girişimlerinin kullanması önemlidir. Emziren annelerde müzik girişimlerinin kullanılmasıyla anne sütü miktarının artacağı ve emzirme oranlarının yükseleceği düşünülerek A düzeyinde kanıtlar sunmak amacıyla bu sistematik derleme ve meta-analiz yapılmıştır.

Bu sistematik derleme ve meta-analizde müziğin anne sütü miktarına etkisi değerlendirilmiş ve dâhil edilen beş randomize kontrollü çalışmanın sonucuna göre müziğin anne sütü miktarını artırmada etkili bir yöntem olabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuçlarından ebelerin, hemşirelerin, akademisyenlerin, annelerin ve çocuklarının genel olarak toplumun yararlanması beklenilmektedir. Ayrıca emzirmeye danışmanlık veren ebe ve hemşirelerin, yeni bir bakım yöntemi kazanacağı, bakım kalitesini artıracağı, anne sütü miktarını artırabileceği, anne ve bebeğin stresini azaltabileceği ve emzirme oranlarını artırabileceği düşünülmektedir.

Kaynaklar

Mosca, F., & Gianni, M. L. (2017). Human milk: composition and health benefits. Pediatr Med Chir, 39(2), 155. https://doi.org/10.4081/pmc.2017.155

Sharp, J. A., Modepalli, V., Enjapoori, A. K., Bisana, S., Abud, H. E., Lefevre, C., & Nicholas, K. R. (2014). Bioactive Functions of Milk Proteins: a Comparative Genomics Approach. J Mammary Gland Biol Neoplasia, 19(3-4), 289-302. https://doi.org/10.1007/s10911-015-9331-6

Mohd Shukri, N. H., Wells, J., Eaton, S., Mukhtar, F., Petelin, A., Jenko-Pražnikar, Z., & Fewtrell, M. (2019). Randomized controlled trial investigating the effects of a breastfeeding relaxation intervention on maternal psychological state, breast milk outcomes, and infant behavior and growth. The American Journal of Clinical Nutrition, 110(1), 121-130. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz033

Lessen, R., & Kavanagh, K. (2015). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Promoting and Supporting Breastfeeding. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 115(3), 444-449. https://doi.org/10.1016/j.jand.2014.12.014

Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., . . . Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet, 387(10017), 475-490. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7

WHO. (2017). Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children: Implementation manual. Retrieved from https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-inappropriate-promotion-food/en/

Keith, D. R., Weaver, B. S., & Vogel, R. L. (2012). The Effect of Music-Based Listening Interventions on the Volume, Fat Content, and Caloric Content of Breast Milk–Produced by Mothers of Premature and Critically Ill Infants. Advances in Neonatal Care, 12(2), 112-119. https://doi.org/10.1097/ANC.0b013e31824d9842

Kittithanesuan, Y., Chiarakul, S., Kaewkungwal, J., & Poovorawan, Y. (2017). Effect of music on immediately postpartum lactation by term mothers after giving birth: a randomized controlled trial. J Med Assoc Thai, 100(8), 834-842.

Yangöz, Ş. T., & Özer, Z. (2019). The effect of music intervention on patients with cancer-related pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Advanced Nursing, 75(12), 3362-3373. https://doi.org/10.1111/jan.14184

Ak, J., Lakshmanagowda, P. B., G C M, P., & Goturu, J. (2015). Impact of music therapy on breast milk secretion in mothers of premature newborns. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 9(4), CC04-CC06. https://doi.org/10.7860/JCDR/2015/11642.5776

Nilsson, U. (2009). Soothingmusic can increaseoxytocinlevelsduringbed rest afteropen-heartsurgery: a randomisedcontroltrial. Journal of ClinicalNursing, 18(15), 2153-2161. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02718.x

MohdShukri, N. H.,Wells, J. C. K., &Fewtrell, M. (2018). Theeffectiveness of interventionsusingrelaxationtherapytoimprovebreastfeedingoutcomes: A systematicreview. Maternal& Child Nutrition, 14(2), e12563. https://doi.org/10.1111/mcn.12563

 

 La Leche League Türkiye
La Leche League Türkiye

La Leche League, emzirmek isteyen kadınlara, destek, teşvik, bilgi ve eğitim vermeye kendini adamış, kâr amacı gütmeyen, her hangi bir mezheple bağlantısı olmayan uluslararası bir örgüttür.