Bebeklik Sonrasi Emzirme: Önemli Bilgiler

Yazar: Kelly Bonyata, BS, IBCLC
Çeviri: Elif Karakurt Franco, İnci Abacı Kutun
Yazarın izniyle çevrilmiştir. 

Anne sütü, yeni yürümeye başlayan bebekler ve küçük çocuklar için beslenme, bağışıklık ve psikolojik açılardan faydalıdır


 

Emzirme çocuğunuzun BESLENMESİNE katkıda bulunur.

 

İki yaş sonrasında da emzirilen çocuklar üzerinde çok az araştırma yapılmış olmasına rağmen, eldeki veriler anne sütünün değerli bir besin kaynağı olduğunu ve hastalıklardan korunmadaki faydalarının emzirme süresince devam ettiğini gösterir. 
 
Kısa süredir emziren annelere kıyasla, 1 yılı aşkın süredir emziren annelerin sağılmış sütlerine bakıldığında yağ ve enerji içeriklerinde artış görülmektedir. Uzun süreli emzirmelerde anne sütünün bebeklerin diyetine yağ ve enerji katkısı oranı önemli olabilir.” – Mandel 2005 
 
Batı Kenya’daki 250 yeni yürümeye başlamiş bebekle yapılan araştırmada anne sütünün çocukların toplam enerjisinin ortalama %32’sini sağladıgı görülür. “Küçük çocukların yağ ve A vitamini gereksinmelerini karşılamada anne sütü çok önemli katkı sağlar.–Onyango 2002 
 
“Anne sütü, bebeğin ilk yılından sonra da, önemli miktarlarda temel besini,  özellikle protein, yağ ve birçok vitamini sağlamaya devam ediyor. –Dewey 2001 
 
Bebeğin ikinci yılında (12-23 aylar arası), 448 mL anne sütü aşağıdakileri karşılar (Dewey 2001): 
  • enerji gereksiniminin %29’unu
  • protein gereksiniminin %43’ünü
  • kalsiyum gereksiniminin %36’sını
  • A vitamini gereksiniminin %75’ini
  • Folate gereksiniminin %76’sını
  • B12 vitamini gereksiniminin %94’ünü
  • C vitamini gereksiniminin %60’ını

Bangladeş’in kırsal kesiminde  yapılan çalışmalar anne sütünün çocuğun ikinci ve üçüncü yılında da önemli bir A vitamini kaynağı olmaya devam ettiğini göstermiştir.  – Persson 1998 

Bir yaşını geçmiş bebeklerin genelde sütten kesilmesi tavsiye edilir. Ancak bu öneri araştırmalar tarafından desteklenmemektedir. Araştırma, emzirilen çocuklarda yetersiz beslenme riski görüldüğünde, bunun yetersiz ek beslenmeden ya da başka sebeplerden kaynaklandığını gösterir (bir annenin hasta veya yavaş gelişen çocuğunu emzirmeye devam etmesi gibi). Kenya’daki 250 bebekle yapılan bir araştırmada, alınan katı gıda miktarının sütten kesilince arttığı, ancak çocuğun emzirme yoluyla elde ettiği tüm yağ, A vitamini ve niasinin telafi edilmediği görülmüştür. -Onyango 2002 

“Bir Yaşından Sonra Emzirme”nin yazarı Sally Kneidel’e göre (New Beginnings, Vol. 6 No. 4, July-August 1990, pp. 99-103.): Bazı doktorlar emzirmenin çocukların diğer besinlere karşı iştahını kestiğini düşünebilirler. Oysa, emzirilen çocukların ek gıdaları reddetmelerinin sütten kesilmiş çocuklara oranla daha yüksek olduğunu gösteren hiçbir belge yoktur. Aslında, üçüncü dünya ülkelerindeki çoğu araştırmacı, yetersiz beslenmiş bebeklerin iştahı kritik öneme sahip olduğundan ,ciddi besin yetersizliği olan çocukların emzirilmeye devam edilmesini tavsiye ederler (Briend et al, 1988; Rhode, 1988; Shattock and Stephens, 1975; Whitehead, 1985). Yetersiz beslenen ve emzirilen çocuklar için, birçok doktor, sütü kesmek yerine annenin diyetini destekleyerek sütün besin kalitesini arttırmayı (Ahn and MacLean. 1980; Jelliffe and Jelliffe, 1978) ve çocuklara daha çeşitli ve lezzetli gıdalar sunarak iştahının açılmasını önerir (Rohde, 1988; Tangermann, 1988; Underwood, 1985). 
Kaynak : http://kellymom.com/ages/after12mo/ebf-refs/#nutrition

Emzirme çocuğunuzun SAĞLIĞINA katkıda bulunur

 

Aile Hekimleri Amerikan Akademisi ( The American Academy of Family Physicians), iki yaşından önce sütten kesilmiş çocukların daha fazla hastalık riskine sahipolduğunu belirtiyor. (AAFP 2008). 
 
Bir ve üç yaş arası emzirilen bebeklerin daha az hastalığa yakalandığı, hastalıkları daha kısa sürede geçirdiği ve ölüm oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. -Mølbak 1994, van den Bogaard  1991, Gulick 1986. 
 
“Emzirme boyunca anne sütünde bol miktarda antikor bulunmaktadır.”  (Nutrition During Lactation1991; p. 134). Aslında anne sütünün ikinci yılında bağışıklık faktörlerinin bazılarının konsantrasyonunda artma görülür; bu, sütten kesilme dönemi için de geçerlidir.- Lawrence & Lawrence 2011, Goldman 1983, Goldman & Goldblum 1983, Institute of Medicine 1991 
 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre: “Emzirme oranlarındaki ufak bir artış bile 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerini %10’a varan oranda önleyebilir. Emzirme çocukluk hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde, bazen hafife alınsa da, önemli bir rol oynar.” 
 
Kaynak : http://kellymom.com/ages/after12mo/ebf-refs/#Immunological

 

Emzirme çocuğunuzun ZİHİNSEL GELİSİMİNE katkıda bulunur

 

Kapsamlı araştırmalar, kognitif (bilişsel) basarı (IQ puanları, okul notları) ve emzirme arasındaki ilişkide en büyük avantajın en uzun emzirilen çocuklarda olduğunu göstermiştir. 

Emzirme, çocuğunuzun RUHSAL ve SOSYAL GELİŞİMİNE katkıda bulunur 

Birkaç araştırma göstermiştir ki, uzun süreli emzirme ve sosyal gelişim arasında pozitif bir ilişki vardır.- Duazo 2010, Baumgartner 1984 
 
“Kısa süreli emzirme, çocukluk ve erken ergenlik gelişim dönemindeki olumsuz ruh sağlığı sonuçları için bir etken olabilir.-Oddy 2010 
 
Avukat Elizabeth N. Baldwin’in “Uzun Sureli Emzirme ve Kanun”a göre: “Emzirme bebekler ve küçük çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için sıcak ve sevgi dolu bir yoldur. Sadece onları neşelendirmek ve enerji vermekle kalmaz, aynı zamanda hayal kırıklıkları, şişlik ve yara bereleri ve çocukların günlük streslerini teskin eder. Buna ek olarak bebeklik sonrası emzirme, küçüklerin yavaş yavaş çocukluğa geçiş yapmasına yardımcı olur.” 
 
Baldwin devam ediyor: “Bir çocuğun bağımlılık ihtiyaçlarının karşılanması, o çocuğun bağımsızlığını elde etmesindeki yardımcı anahtardır. Ve çocuklar kendi özgün takvimlerine göre bu ihtiyaçlarından sıyrılırlar. Kendi hızında bağımsızlık elde eden çocuklar, erken bağımsızlık için zorlanan çocuklara oranla daha çok özgüvene sahiptir.” 

Bebeklik çağını geçmiş çocukları emzirmek NORMALDİR

 

Amerikan Pediyatri Akademisi’nin (The American Academy of Pediatrics ) önerisine göre “Emzirme en azından bir yaşına kadar devam etmelidir, anne ve çocuğun karşılıklı isteğine göre de uzatılabilir… Emzirme süresinin uzaması çocuk ve annenin sağlık ve gelişiminde önemli faydalar sağlar… Emzirme süresi için bir üst zaman sınırı yoktur ve üç yaşa kadar ve sonrasındaki emzirmeler için psikolojik ya da gelişimsel bir zarar olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır. ”- AAP 2012, AAP2005 
 
Aile Hekimleri Amerikan Akademisi (The American Academy of Family Physicians ) yaşamın ilk yılı boyunca emzirmenin devam edilmesini önerir ve “Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği gibi, emzirme ideal olarak bebeklik dışında da devam etmelidir, ancak bu ABD’de kültürel bir norm değildir ve sürekli destek ve teşvik gerektirir. İnsanın doğal olarak sütten kesilme yaşının iki ilâ yedi arasında olduğu tahmin edilmiştir. Aile hekimleri uzun süreli emzirmenin bağışıklık sistemini güçlendirmesi, daha iyi sosyal uyum sağlaması ve acil durumlarda sürdürülebilir bir besin kaynağı olması gibi faydaları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Daha uzun emzirme, kadınlarda meme kanseri riskini azaltır. Bunlara ek olarak “Çocuk iki yaşından önce sütten kesilirse çocuğun hastalık riski artar.”- AAFP 2008 
 
Emzirme Tıp Akademisi (The Academy of Breastfeeding Medicine ) bebeklik sonrası emzirmeyi biyolojik bir norm olarak onaylamaktadır. Emzirme Tıp Akademisi başkanı  Dr. Arthur Eidelman’a göre “Ortalama sütten kesme altı ay ve beş yıl arasında değişmektedir… Bebeklik sonrası emzirmenin zararlı olduğu yönündeki iddialar hiçbir tıbbi ya da bilimsel temele sahip değildir. Aslında daha dikkat çekici olan, modern uygulamalar sebebiyle erken sütten kesilmenin yarattığı hasardır.” Global hekimler örgütü bu konuda şunları belirtiyor “İnsan sütü besin maddeleri, antikorlar ve bebek formulü ya da inek sütünde bulunmayan bağışıklık ayarlayan maddeler içerir. Daha uzun emzirme süresi ayrıca annelerin, meme kanseri, yumurtalık kanseri, şeker hastalığı, hipertansiyon, obezite, ve kalp krizi riskini azaltır.”-ABM 201 
 
ABD’deki bir genel cerrah iki yaşına kadar emzirilen bir bebeğin şanslı olduğunu belirtti.-Novello 1990 
 
Dünya Sağlık Örgütü iki yaşına kadar veya sonrasında emzirmenin önemini vurgulamaktadır.- WHO 1993, WHO 2002 
 
Katherine A. Dettwyler, PhD tarafından yapılan bilimsel araştırma 2,5’tan 7 yaşına kadar emzirilmenin insan yavrularının doğasında olan bir beklenti olduğunu göstermiştir.- Dettwyler 1995

 


Uzun süreli emzirme ANNELERE de fayda sağlar

Uzun sureli emzirme bazı kadınlarda yumurtlamayı önleyerek doğurganlığa geri dönüşü geciktirir. (kaynak)

Emzirme meme kanseri riskini azaltır. Calışmalar, laktasyon süresi ve meme kanseri riski arasında önemli bir ters orantı bulmuştur. (kaynak)

Emzirme ayrıca yumurtalık kanseri (kaynak), rahim kanseri (kaynak) ve endometriyal kanser riskini azaltir. (kaynak)

Emzirme osteoporoza karşı korur. Emzirme sırasında annenin kemik minerallerinde düşüş  görülebilir. Emziren bir annenin emzirdiği dönemde kemik mineral yoğunluğu tüm vücutta %1-2 oranında azalabilir. Bebek sütten kesildiği zaman bu geri kazanılır ve hatta kemik mineral yoğunluğu artabilir. Bu, annenin diyetine kalsiyum takviyesi eklemesinden bağımsızdır. (kaynak)

Emzirme romatoid artrit riskini azaltır. (kaynak)

Emzirme kalp-damar hastalığı riskini azaltır.

Emzirmenin diyabetik kadınlarin insulin gereksinimini azalttığı görülmüştür. Ayrıca, geçmişinde gestasyonel diyabet olmayan annelerde, Tip 2 diyabet riskini azaltır. (kaynak)

Emzirme annelerin daha kolay kilo vermesini sağlar. (kaynak)

 

Translation/çeviri
© 2014 La Leche League Türkiye
www.lllturkiye.org
Copyright © 2011kellymom.com. Reprinted with permission from kellymom.com, which does not endorse any particular uses of this translated document. kellymom.com is not responsible for the completeness or the accuracy of the translation.
gülşen
gülşen

La Leche League, emzirmek isteyen kadınlara, destek, teşvik, bilgi ve eğitim vermeye kendini adamış, kâr amacı gütmeyen, her hangi bir mezheple bağlantısı olmayan uluslararası bir örgüttür.