Emzirmeye başlama hikayesi

"(...)Hikaye şöyle: Ebe arkadaşımızın hastanede nöbetçi olduğu sırada yanına bir teyze geliyor ve refakatçisi olduğu yeni doğum yapmış olan annenin sütünün gelmediğini söylüyor. Bunun üzerine ebe arkadaşımız annenin emzirmeye devam etmesini, ne kendisinde, ne de yeni doğan bebeğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını, her şeyin normal olduğunu belirtiyor. Aradan yarın saat geçmiyor refakatçi teyze yılmadan ısrarla tekrar geliyor ve annenin sütünün olmadığını yineliyor (...)"
Doula Özge Taşkın

Tüm Yazı: http://www.hthayat.com/yazarlar/ozge-taskin/1031478-emzirmeye-baslama-hikayesi