Emziren Anne Kalp Hastası Olmuyor

Kaynak: http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/08/22/yazilar/tip-yazilari/beslenme/emziren-anne-kalp-hastasi-olmuyor/
Emzirmenin bebek sağlığı için önemli olduğu, onları başta alerjiler ve enfeksiyonlar olmak üzere pek çok hastalıktan koruduğu bilinirdi ama yeni bir araştırma emzirmenin annenin kalp hastası olmasını da engellediğini ortaya koydu.
1985-1986 seneleri arasında Genç Erişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişmesi Çalışması’ na (Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study) katılan 2787 kadın 20 sene takip edildi.
Bunlar içinden başlangıçta kalp hastalığı veya diyabeti olmayan ve bu süre içinde 1 veya daha fazla doğum yapan 846 kadın seçildi.
Başlangıçta kardiyo-metabolik risk faktörleri belirlenen bu kadınların 20 sene sonra ultrason metodu ile karotis damarı “intima-media kalınlığı” mm cinsinden ölçüldü.
İntima-media kalınlığı kalp hastalıkları için risk faktörü olan aterosklerozun (damar sertliği) büyüklüğünü gösteren bir ölçüdür.
Doğum yapan bu kadınların 262’ sinin bir aydan kısa süre, 210’ unun 1-6 ay 169’ unun6-10 ay ve 205’ inin de 10 aydan uzun süre süt verdikleri belirlendi.
Irk, kan basıncı, vücut kitle endeksi, yaş, sigara, kolesterol seviyeleri gibi birçok risk faktörü kontrol edildikten sonra emzirme süresi ne kadar azsa karotis arterinin o kadar geniş olduğu bulundu.
Bir aydan daha kısa süre meme veren kadınların yüzde 17’ sinde, buna karşılık 10 aydan uzun süre meme verenlerin ise yüzde 11’inde “aterosklerotik plaklar” tespit edildi.

Devam
ını okumak için: http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/08/22/yazilar/tip-yazilari/beslenme/emziren-anne-kalp-hastasi-olmuyor/
La Leche League Türkiye
La Leche League Türkiye

La Leche League, emzirmek isteyen kadınlara, destek, teşvik, bilgi ve eğitim vermeye kendini adamış, kâr amacı gütmeyen, her hangi bir mezheple bağlantısı olmayan uluslararası bir örgüttür.